www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Informacja dla Studentów I roku Psychologii

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na zapytania dotyczące praktycznego doskonalenia zawodowego, informuję:

 

  1. Wymaganą ilość punktów (30 pkt.) mogą Państwo uzyskać, zaliczając przedmiot praktyczne doskonalenie zawodowe, w miejscach proponowanych przez Uczelnię.
  2. Mogą Państwo zaliczyć w każdym roku akademickim 10 pkt. na podstawie potwierdzonej aktywności własnej w ośrodku przez siebie wybranym.
  3. Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji organizowanej w dniach 13-14 czerwca w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym, nt.: „Kulturoterapia: strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji”. Proponowana ilość punktów do uzyskania za udział w tej konferencji: 20 pkt.
  4. Spotkanie warsztatowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Chyszowskiej w Tarnowie odbędą się w maju br. Dokładne daty podam
    w najbliższych dniach. (10 pkt.)
  5. Udział w konferencji naukowej organizowanej przez Tarnowską Szkołę Wyższą w dniu 16 maja br.: „Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka w świecie” (15 pkt.).

Ponadto informuję, że obowiązuje Państwa Dziennik Praktyk taki sam jak dla kierunków pedagogicznych.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                         x. dr Bartosz Bąk

Strefa studenta