www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

II rok Psychologia licencjat – zaktualizowany moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci II roku Psychologii licencjat,

w zakładce Moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego zostały zaktualizowane aktywności dla Państwa na semestr zimowy.

Strefa studenta