www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

I rok magisterium – Pedagogika i Pedagogika specjalna

Prośba o kontakt studentów (bądź przedstawiciela roku) I roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika oraz Pedagogika specjalna  z prowadzącą przedmiot „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” mgr Agnieszka Klimczak (email: agnieszczaki@gmail.com) w sprawie formy zaliczenia przedmiotu oraz materiałów, jakie powinni Państwo przygotować na zajęcia.

 

 

Strefa studenta