www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów podyplomowych

Poniżej znajdują się harmonogramy studiów podyplomowych w Tarnowskiej Wyższej Szkole:

I semestr Logopedia – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Przygotowanie pedagogiczne – harmonogram na semestr zimowy

II semestr Logopedia – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – harmonogram na semestr zimowy

I, II semestr Zarządzanie w Oświacie – harmonogram na semestr zimowy

III semestr Resocjalizacja i profilaktyka – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktyka uzależnień z uwzględnieniem uzależnienia od Internetu – harmonogram na semestr zimowy

III semestr Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna GRUPA TARNÓW – harmonogram na semestr zimowy

III semestr Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyka nauczania języka angielskiego GRUPA TARNÓW – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestralne) – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Kosmetologia stosowana – harmonogram na semestr zimowy

III semestr Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna GRUPA MIELEC – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Pedagogika specjalna uniwersalna (Autyzm, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika) – harmonogram na semestr zimowy

II semestr Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – harmonogram na semestr zimowy

II semestr Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Doradztwo zawodowe – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Przygotowanie pedagogiczne GRUPA MIELEC – harmonogram na semestr zimowy

I semestr Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna GRUPA MIELEC – harmonogram na semestr zimowy

 

 

Strefa studenta