www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów podyplomowych

Poniżej znajdują się harmonogramy studiów podyplomowych w Tarnowskiej Wyższej Szkole:

 

Terminy zjazdów w semestrze zimowym na studiach podyplomowych –> terminy zjazdow – podypomowe

 

I semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem – harmonogram na semestr zimowy

III semestr – Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktya uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od Internetu – harmonogram na semestr zimowy

III semestr – Logopedia – harmonogram na semestr zimowy

III semestr – Metodyka nauczania języka angielskiego w edukaci przedszkolnej i wczenoszkolnej – harmonogram na semestr zimowy

IV semestr – Logopedia – harmonogram na semestr zimowy

III semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach – harmonogram na semestr zimowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa studenta