www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów podyplomowych

Poniżej znajdują się harmonogramy studiów podyplomowych na semestr letni 2018/2019 w Tarnowskiej Szkole Wyższej :

 

I semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – studia podyplomowe

I semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe

I semestr – Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

 

II semestr – Bibliotekoznawstwo – studia podyplomowe

II semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – studia podyplomowe

II semestr – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe

II semestr – Logopedia – studia podyplomowe

II semestr – Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

II semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (PS5) – studia podyplomowe

II semestr – Tyflopedagogika – studia podyplomowe

II semestr – Zarządzanie w oświacie – studia podyplomowe

 

III semestr – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe

III semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem – studia podyplomowe

 

IV semestr – Logopedia – studia podyplomowe

IV semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (PS5) – studia podyplomowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa studenta