www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów podyplomowych

Poniżej znajdują się harmonogramy studiów podyplomowych w Tarnowskiej Wyższej Szkole:

II sem. Doradztwo zawodowe – harmonogram na semestr letni

II semestr Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – harmonogram na semestr letni

II semestr Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktyka uzależnień z uwzględnieniem uzależnienia od Internetu

II semestr Przygotowanie pedagogiczne – harmonogram na semestr letni

II semestr Kosmetologia stosowana – harmonogram na semestr letni

II semestr Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestralne) – harmonogram na semestr letni

IV semestr Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego – harmonogram na semestr letni

II semestr Pedagogika specjalna pięciu specjalności – harmonogram na semestr letni

II semestr Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (GRUPA MIELEC) – harmonogram na semestr letni

II semestr Przygotowanie pedagogiczne (GRUPA MIELEC) – harmonogram na semestr letni

III semestr Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – harmonogram na semestr letni

III semestr Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – harmonogram na semestr letni

II semestr Logopedia – harmonogram na semestr letni

III semestr Logopedia – harmonogram na semestr letni

I semestr Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) -studia podyplomowe – semestr letni

 

 

 

Strefa studenta