www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów podyplomowych

Szanowni Słuchacze!  Prosimy o każdorazowe sprawdzanie harmonogramów na stronie Uczelni przed kolejnymi zjazdami. Zajęcia są w dalszym ciągu ustalane z wykładowcami i dopisywane do poniższych planów. Ponadto informujemy, że w ciągu semestru zaplanowane wcześniej zajęcia mogą zmienić termin lub zostać odwołane przez wykładowców z przyczyn losowych – będziemy starać się niezwłocznie o tym Państwa powiadamiać. 

 

Poniżej znajdują się harmonogramy studiów podyplomowych na semestr zimowy 2019/2020 w Tarnowskiej Szkole Wyższej :

 

I semestr – Bibliotekoznawstwo – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami autystycznymi i z zespołem Aspergera – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Logopedia – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (OLIGO, AUTYZM, TYFLO, SURDO,RUCHOWA) – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Przygotowanie pedagogiczne (grupa Tarnów) – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

 

II semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

II semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

II semestr – Przygotowanie pedagogiczne (grupa Tarnów) – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

 

III semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

III semestr – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

III semestr – Logopedia – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

III semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (OLIGO, AUTYZM, TYFLO, SURDO,RUCHOWA) – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

III semestr – Tyflopedagogika – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

 

 

 

Strefa studenta