www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów podyplomowych

Poniżej znajdują się harmonogramy studiów podyplomowych na semestr zimowy 2018/2019 w Tarnowskiej Szkole Wyższej :

I semestr – Bibliotekoznawstwo

I semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna

I semestr – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

I,II semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem

I semestr – Logopedia

I semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (OLIGO, AUTYZM, TYFLO, SURDO,RUCHOWA)

I semestr – Przygotowanie pedagogiczne (grupa MIELEC)

I semestr Przygotowanie pedagogiczne (grupa TARNÓW)

I semestr – Tyflopedagogika

I semestr – Zarządzanie w oświacie

II semestr – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

III semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna (grupa MIELEC)

III semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (EPIW)

III semestr – Logopedia

III semestr – Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

III semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach

III semestr – Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktya uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od Internetu

IV semestr – Logopedia

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa studenta