www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów licencjackich

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć dla poszczególnych kierunków i roków:

 

I ROK – studia licencjackie

I rok Kosmetologia – harmonogram na semestr zimowy

I rok Pedagogika – harmonogram na semestr zimowy

I rok Pedagogika specjalna – harmonogramy na semestr zimowy

 

II ROK – studia licencjackie

II rok Kosmetologia – harmonogram na semestr zimowy

II rok Pedagogika – harmonogram na semestr zimowy

II rok Pedagogika specjalna – harmonogram na semestr zimowy

 

III ROK – studia licencjackie

III rok Kosmetologia – harmonogram na semestr zimowy

III rok Pedagogika (Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne) – harmonogram na semestr zimowy

III rok Pedagogika (Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z edukacją informatyczną) – harmonogram na semestr zimowy

III rok Pedagogika specjalna (Oligofrenopedagogika z edukacja wczesnoszkolną i edukacją informatyczną) – harmonogram na semestr zimowy

III rok Pedagogika specjalna (Oligofrenopedagogika z edukacja wczesnoszkolną) – harmonogram na semestr zimowy

III rok Pedagogika specjalna (Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne) – harmonogram na semestr zimowy

 

 

 

Strefa studenta