www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów licencjackich

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć dla poszczególnych kierunków i roków:

terminy zjazdów – sem. zimowy

I ROK – studia licencjackie

I rok Pedagogika specjalna

I rok Pedagogika

I rok Kosmetologia

I rok Psychologia

 

II ROK – studia licencjackie

II rok Pedagogika specjalna

II rok Pedagogika

II rok Kosmetologia – studia licencjackie

 

III ROK – studia licencjackie

III rok Pedagogika specjalna (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika z nauka programowania

III rok Pedagogika (Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne)

III rok Pedagogika (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauka programowania)

III rok Pedagogika specjalna (Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne)

III rok Kosmetologia

Strefa studenta