www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów licencjackich

Szanowni Studenci!  Prosimy o każdorazowe sprawdzanie harmonogramów na stronie Uczelni przed kolejnymi zjazdami. Zajęcia są w dalszym ciągu ustalane z wykładowcami i dopisywane do poniższych planów. Ponadto informujemy, że w ciągu semestru zaplanowane wcześniej zajęcia mogą zmienić termin lub zostać odwołane przez wykładowców z przyczyn losowych – będziemy starać się niezwłocznie o tym Państwa powiadamiać. 

 

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć dla poszczególnych kierunków i roków studiów licencjackich w roku akademickim 2019/2020:

 

I rok:

I semestr – Kosmetologia – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Pedagogika – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

I semestr – Psychologia – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

 

II rok:

III semestr – Kosmetologia – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

III semestr – Pedagogika – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

III semestr – Pedagogika specjalna – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

III semestr – Psychologia – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

 

III rok:

V semestr – Kosmetologia (Kosmetologia stosowana) – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

V semestr – Pedagogika (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę)- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

V semestr – Pedagogika (Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne)- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

V semestr – Pedagogika specjalna (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) z edukacją przez sztukę)- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze zimowym

 

Strefa studenta