www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Harmonogramy studiów licencjackich

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć dla poszczególnych kierunków i roków:

 

I ROK – studia licencjackie

I rok – Pedagogika

I rok – Pedagogika specjalna

I rok – Psychologia

I rok – Kosmetologia

 

II ROK – studia licencjackie

II rok – Pedagogika – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę

II rok – Pedagogika – Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

II rok – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) z edukacją przez sztukę

II rok – Kosmetologia

 

III ROK – studia licencjackie

III rok – Pedagogika – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauką programowania

III rok – Pedagogika – Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

III rok – Pedagogika specjalna – Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

III rok – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) z nauką programowania

III rok – Kosmetologia

Strefa studenta