www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

GALERIA ZDJĘĆ

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE STUDENTÓW TSZW W OŚRODKU PATRONALNYM UCZELNI – CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ JADOWNIKI MOKRE

STUDENCI TSZW WOLONTARIUSZAMI NA RAJDZIE INTEGRACYJNYM ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – BRZANKA 2017

KONFERENCJA NAUKOWA

„ETOS WYKŁADOWCY I STUDENTA. PRZYKRA KONIECZNOŚĆ CZY PODSTAWA ŻYCIA AKADEMICKIEGO?” – 27 czerwca 2017 r. 

 

Źródło: Telewizja IMAV TV

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  – EDUKACJA PRZYRODNICZA Z METODYKĄ

 

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

 

Strefa studenta