www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

EUROSTUDENT VII – OGÓLNOEUROPEJSKI PROJEKT BADAWCZY NA TEMAT ŻYCIA I NAUKI STUDENTÓW.

Szanowni Studenci !!!

Pragniemy poinformować, że w naszej uczelni prowadzone są działania promujące wśród studentów
ogólnoeuropejski projekt badawczy na temat życia i nauki studentów.
Za realizację badania odpowiedzialna jest niezależna agencja badawcza PBS Sp z o.o.
na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
Jest to już siódma edycja tego projektu i czwarty raz kiedy Polska bierze w nim udział. 

W tej edycji realizator pragnie dotrzeć do wszystkich studentów programów I stopnia, II stopnia
oraz studiów jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.
Pragniemy prosić  o przychylne potraktowanie tego działania, a także  uczestnictwo w ankiecie.

Przedsięwzięcie na taką skalę pozwala porównać się studentom w Europie pod różnymi względami.
Ankieta porusza zarówno sferę prywatną, finansowo-ekonomiczną, zawodową, akademicką a także mobilność międzynarodową.

Wszystkie dane zebrane w ramach tej edycji zostaną udostępnione, do celów naukowych i statystycznych niekomercyjnych
w zaanimowanej formie za pośrednictwem Centrum Danych Badawczych dla Badań i Studiów Naukowych w dziedzinie Szkolnictwa Wyższego i Nauki, instytucjom krajów uczestniczących w projekcie EUROSTUDENT
oraz naukowcom i innym użytkownikom. Będą stanowić cenne źródło informacji do analiz dla osób zainteresowanych.

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego
badania na temat warunków życia i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK!  https://pbs.pl/eurostudent

 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o.
na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

 

Strefa studenta