www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Elementy prawa dla pedagogów – 08.11.2019 r. WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA!

Uprzejmie informujemy studentów I roku Pedagogiki oraz I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , że na najbliższe zajęcia z Elementów prawa dla pedagogów każdy student ma posiadać wydrukowane prezentacje (załączniki) . 

Sugeruje się wydruk prezentacji poprzez oznaczenie w opcjach Drukuj – Układ – 3 slajdy na stronę. wtedy po prawej stronie pojawia się miejsce na notatki.

 

ELEMENTY PRAWA DLA PEDAGOGOW CZ I

Rozporządzenie Ministra – swiadectwo pracy

 

 

Strefa studenta