www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE-TRWA OSTATNI NABÓR!

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas i-III szkoły podstawowej;
 • Nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

Celem studiów podyplomowych jest :

 • przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • nabycie umiejętności projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości uczniów, a także realizacji działań stymulujących rozwój dziecka;
 • zdobycie kompetencji w zakresie posługiwania się współczesną technologią informacyjną w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Słuchacze tych studiów podyplomowych po ich ukończeniu mogą znaleźć pracę we wszystkich placówkach oświatowych i opiekuńczych, które zajmują się dziećmi w wieku od 3 do 9 lat, a także wykorzystać nabyte kompetencje w codziennym życiu rodzinnym stymulując rozwój swojego dziecka.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1850 zł 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopie dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego(dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów: 

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta