www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Dziekanat

Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

ul. Mościckiego 27

33-100 Tarnów

tel./fax 14 657 10 55

uczelnia@tszw.edu.pl

 
Dziekan
dr Magdalena Peterek
tel. 14 657 10 55 wew.12
dziekan@tszw.edu.pl
 
Kierownik dziekanatu
mgr Edyta Szymańska
tel./fax 14 657 10 55 wew. 15
 

Koordynator ds. Praktyk kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami

mgr Justyna Małek/ mgr Dagmara Dychtoń/ dr Anna Solak

 

Dziekanat przyjmuje studentów:
poniedziałek – dzień wewnętrzny (dziekanat nie obsługuje studentów)
wtorek – 12.00 – 15.30
środa – 12.00 – 16.30
czwartek – 12.00 – 16.30
piątek – 15.00 – 18.00
sobota – 09.00 – 14.00   (w terminach zjazdów)
niedziela – dziekanat nieczynny

Strefa studenta