www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Dyżur koordynatora praktyk

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.09.2018 r. w godzinach 15.00 – 17.00 dyżur będzie pełnić koordynator praktyk mgr M. Komorowska

Strefa studenta