www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Doradztwo zawodowo – edukacyjne – KWALIFIKACYJNE NAUCZYCIELSKIE

Adresaci studiów:

 • Osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne;
 • Osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze doradcy edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru współczesnego poradnictwa zawodowego;
 • wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług z zakresu doradztwa edukacyjnego oraz doradztwa zawodowego w odniesieniu do różnorodnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
 • zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami poradnictwa zawodowego oraz wskazanie jego zjawiska;
 • zrozumienie oraz przygotowanie do pracy w grupie oraz nabycie umiejętności w komunikacji interpersonalnej;   
 • ukształtowanie umiejętności nawiązywania relacji oraz przekazywania informacji zwrotnych dzieciom i młodzieży.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1400 zł

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta