www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Doradztwo zawodowo – edukacyjne – KWALIFIKACYJNE NAUCZYCIELSKIE

Adresaci studiów:

Studia są skierowane do :

osób z wyższym wykształceniem, w szczególności dla psychologów, pedagogów, socjologów, nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest:

 • zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami poradnictwa zawodowego oraz wskazanie jego zjawiska.

Studia przygotowują do:

 • zrozumienia problemów, które są charakterystyczne dla poszczególnych zawodów
 • wykształcenia umiejętności doradczych
 • wzmocnienia kompetencji u młodzieży związanych z rozwojem zawodowym
 • zrozumienia oraz umiejętności pracy w grupie
 • zrozumienia zasad oraz mechanizmów, które zachodzą podczas wyboru życiowej ścieżki zawodowej
 • nabycia umiejętności w komunikacji interpersonalnej
 • ukształtowania umiejętności nawiązywania relacji oraz przekazywania informacji zwrotnych dzieciom i młodzieży

 

Czas trwania: 2 semestry

 Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1400 zł

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania– plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Strefa studenta