www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych studentów do opłaty za naukę – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku kontynuowana będzie realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego adresatami są niepełnosprawni studenci (osoby niepełnosprawne pobierający naukę w szkole wyższej) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będzie można skorzystać z dofinansowania do: opłaty na naukę (czesne); opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego; dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie jest odpowiedzialne za realizację programu, w tym dofinansowania kosztów nauki, dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnowskiego.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w PCPR, pod nr telefonu 14 621 56 83 wew.15 oraz na stronie internetowej www.pcprtarnow.pl pod zakładką „Aktywny samorząd – Moduł II”.

Wnioski o dofinansowanie semestru letniego 2017/2018 wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r. natomiast wnioski o dofinansowanie semestru zimowego 2018/2019 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Szujskiego 66, pokój 11 w godzinach od 7:30 – 15:30

 

Strefa studenta