www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Coaching w edukacji – DOSZKALAJĄCE

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów wyższych, przede wszystkim pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele szkół różnych szczebli, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, ośrodków pomocy rodzinie i ośrodków wsparcia posiadający przygotowanie pedagogiczne;
 • Właściciele firm szkoleniowych kształcących kadrę pedagogiczną, pracownicy poradni psychologicznych i terapeutycznych posiadający przygotowanie pedagogiczne;
 • Kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • umiejętne wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy z dziećmi, młodzieżą  i rodzicami;
 • nabycie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności w budowaniu potencjału edukacyjnego dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań wspierających procesy edukacyjne;
 • zmierzenie się z problemami uczniów, jakimi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia, czy brak motywacji do nauki.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1400 zł

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

 

Strefa studenta