www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Biblioteka TSzW

Biblioteka i Czytelnia Tarnowskiej Szkoły Wyższej
Biblioteka Tarnowskiej Szkoły Wyższej jest biblioteką naukową, która wspiera proces dydaktyczny i naukowo-badawczy poprzez gromadzenie i udostępnianie literatury fachowej i naukowej, czasopism oraz udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy, a także zapewnianie dostępu do krajowych i światowych osiągnięć naukowych dzięki nowoczesnym narzędziom komputerowym. Zgromadzony tu księgozbiór o tematyce pedagogiczno – psychologicznej, kosmetologicznej, ekonomiczn0 – społecznej zgodnie z prowadzonymi kierunkami studiów. Biblioteka TSzW na bieżąco kompletuje literaturę m.in. w następujących zakresach tematycznych: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kosmetologii, resocjalizacji, bezpieczeństwa publicznego, filozofii, psychologii, języka angielskiego. Gromadzi również słowniki, leksykony, encyklopedie i wydawnictwa na płytach CD. Wszystkie wydawnictwa zwarte gromadzone są w liczbie egzemplarzy zapewniającej studentom swobodny dostęp. W bibliotece dostępne są ponadto wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). Należą do nich m. in.: Nowa Szkoła, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, Szkoła Specjalna, Edukacja i Dialog, Integracja, Forum Akademickie.

Wypożyczalnia
Tutaj można zapisać się do biblioteki i wypożyczać książki do domu. Zasady korzystania z wypożyczalni określa regulamin biblioteki.

Czytelnia Książek oraz Czasopism.
W czytelni znajduje się podręczny księgozbiór związany z prowadzonymi przez Uczelnię kierunkami studiów, który jest na bieżąco uzupełniany i uaktualniany. Czytelnia udostępnia w wolnym dostępie do półek podstawową literaturę i podręczniki niezbędne do studiowania w TSzW. Można tutaj skorzystać również ze specjalistycznych oraz ogólnych wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych a także prenumerowanych czasopism fachowych i naukowych.  Ponadto w czytelni Studenci mają dostęp do Sylabusów przedmiotów. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych.

Bibiloteka Tszw posiada dostęp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) w ramach której studenci mogą korzystać z :

EBSCO – wykaz baz na tej platformie:
Academic Search Complete
AHFS Consumer Medication Information

Agricola
Business Source Complete

Eric
GreenFILE
Health Source: Consumer Edition
Health Source: Nursing/Academic Edition
Library, Information Science & Technology Abstracts
MasterFILE Premier
Medline
Newspaper Source
Regional Business News
European Views of the Americas: 1493 to 1750
Teacher Reference Center 

Pozostałe bazy w ramach WBN:

Nature
Science

Elsevier

SCOPUS

Springer

Web of Science

Wiley

Kontakt do BIBLIOTEKI TSzW:

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA
ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów
tel. 014 / 657 10 55,
fax 014 / 657 1- 56
e-mail: biblioteka@tszw.edu.pl

Kierownik Biblioteki mgr Ilona Siemińska

Godziny otwarcia Biblioteki i Czytelni:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 – 12:00

W soboty zjazdowe w godz. od 10:00 – 12:00

Pozostałe biblioteki:

Edukacyjne bezpłatne bazy danych w Internecie ==> ZOBACZ listę BAZ DANYCH

Strefa studenta