Studia podyplomowe
Szanowni Słuchacze!  Prosimy o każdorazowe sprawdzanie harmonogramów na stronie Uczelni przed kolejnymi zjazdami. Zajęcia są w dalszym ciągu ustalane z wykładowcami i dopisywane do poniższych planów. Ponadto informujemy, że w ciągu semestru zaplanowane wcześniej zajęcia mogą zmienić termin lub zostać odwołane przez wykładowców z przyczyn losowych – będziemy starać się niezwłocznie o tym Państwa powiadamiać. 

Poniżej znajdują się harmonogramy studiów podyplomowych na semestr letni 2019/2020 w Tarnowskiej Szkole Wyższej :

 

II semestr – Bibliotekoznawstwo – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr – Przygotowanie pedagogiczne (grupa Tarnów) – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr – Logopedia – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (OLIGO, AUTYZM, TYFLO, SURDO,RUCHOWA) – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami autystycznymi i z zespołem Aspergera – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II-III semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika - studia podyplomowe -  zajęcia w semestrze letnim

 

II semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – harmonogram zajęć w semestrze letnim

III semestr – Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – harmonogram zajęć w semestrze letnim

III semestr – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze letnim

 

IV semestr – Logopedia – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr – Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (OLIGO, AUTYZM, TYFLO, SURDO,RUCHOWA) – studia podyplomowe – harmonogram zajęć w semestrze letnim

 

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |