Studia licencjackie
Szanowni Studenci!  Prosimy o każdorazowe sprawdzanie harmonogramów na stronie Uczelni przed kolejnymi zjazdami. Zajęcia są w dalszym ciągu ustalane z wykładowcami i dopisywane do poniższych planów. Ponadto informujemy, że w ciągu semestru zaplanowane wcześniej zajęcia mogą zmienić termin lub zostać odwołane przez wykładowców z przyczyn losowych – będziemy starać się niezwłocznie o tym Państwa powiadamiać. 

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć dla poszczególnych kierunków i roków studiów licencjackich w roku akademickim 2019/2020:

 

I rok:

II semestr – Kosmetologia – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr – Pedagogika – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr – Psychologia – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

 

II rok:

IV semestr – Kosmetologia – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr – Psychologia (Psychologia edukacyjna i wychowawcza) – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr – Psychologia (Psychologia zdrowia i resocjalizacji) – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr – Pedagogika – (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr – Pedagogika – (Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne)- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr – Pedagogika specjalna -(Oligofrenopedagogika) oraz Autyzm z edukacją przez sztukę- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

 

III rok:

VI semestr – Kosmetologia (Kosmetologia stosowana) – studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

VI semestr – Pedagogika (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę)- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

VI semestr – Pedagogika (Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne)- studia licencjackie – harmonogram zajęć w semestrze letnim

VI semestr – Pedagogika specjalna – (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika) z edukacją przez sztukę – studia licencjackie – semestr letni

 

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |