www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Międzynarodowa konferencja naukowa „Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie” – 16 maja 2019 r. – od godz. 10:00 – 15:00

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt zaprosić na Międzynarodową  Konferencję Naukowa

Fizyka muzyki – muzykoterapia.  Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie,

która odbędzie się 16 maja w godzinach od 10.00 – 15.00

Miejsce: Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10 w Tarnowie

 

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:25        Koncert Orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Wiechowicza w Krakowie.
                                              Marek Hampel – Dyrygent

10:25 – 10:40        Otwarcie Konferencji.
                                             dr Bożena Szołtysek Kanclerz TSzW
                                             dr Antoni Stańczyk Rektor TSzW

10:40– 10:50        
Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Presowskiego w Presowie.
                                              prof. dr hab. Petera Kónya

10:50 – 11:20         Piękno które uzdrawia.
                                             prof. dr hab. Witold Kawecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

11:20 – 11:40          Taniec i muzyka w tradycji biblijnej.
                                              prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

11 :40 – 12:05        Uzdrawiający Chopin.
                                             dr Ewa Klimas Kuchtowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach

12:05 – 12:30        Tożsamy charakter sekwencji melodycznej z elementami prozodycznymi mowy implikacje terapeutyczne.
                                              dr Magdalena Peterek, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej,

                                              mgr  Krystyna Litwora, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Tarnowie

12:30 – 12:55        Przerwa kawowa

12:55 – 13:20        Struktura utworu muzycznego z perspektywy jego przestrzeni wewnętrznej.
                                    dr hab. Katarzyna Szymańska – Stułka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

13:20 – 13:45        Falowa Struktura czasu i przestrzeni dzieła muzycznego – interakcja falowa a mechanizm informacyjny.
                                  
dr Antoni Stańczyk, Rektor Tarnowskiej Szkoły Wyższej

13:45 – 14:10        Zarządzanie zjawiskiem sztucznej inteligencji.
                                            dr Grzegorz Kądzielawski

14:10 – 14:35        Pole morfogenetyczne – realność czy fikcja.
                                             prof. dr hab. Jacek Łapiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

14:35 – 15:00        Dyskusja i zakończenie konferencji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Strefa studenta