www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Tarnowska Szkoła Wyższa wspiera rozwój zawodowy swoich absolwentów i studentów 28 września 2017 r. – dyżur z Doradcą zawodowym !

Tarnowska Szkoła Wyższa wspiera rozwój zawodowy swoich absolwentów i studentów.

W dniu 28 września br. doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie WUP w Krakowie w siedzibie Tarnowskiej Szkoły Wyższej przy ul. Mościckiego 27 – sala nr 3, I piętro udzielać będą indywidualnych konsultacji na temat:

  • określenia predyspozycji i zainteresowań zawodowych
  • dokonania bilansu własnych doświadczeń i umiejętności zawodowych oraz wskazać jak je można wykorzystywać w procesie poszukiwania pracy
  • planowania kariery zawodowej
  • sporządzania dokumentów aplikacyjnych : CV i list motywacyjny
  • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
  • uzyskania informacji zawodowych niezbędnych w procesie planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Z konsultacji będzie można skorzystać bezpłatnie w godzinach od 16:15 – 18:15

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc: tel. 14 657 10 55 wew. 12 lub e-mail uczelnia@tszw.edu.pl

 

Strefa studenta