www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

15 grudnia 2018r. wykład otwarty w Tarnowskiej Szkole Wyższej poprowadzi Pan Profesor Zbigniew Nęcki, wybitny polski psycholog, mediator i ekspert w dziedzinie negocjacji.

W dniu 15 grudnia br. od godziny 10:30 w sali konferencyjnej MCDN ODN ul. Nowy Świat 30, 33- 100 Tarnów, wykład otwarty pt.: „Psychologiczne aspekty komunikacji społecznej” poprowadzi Pan Profesor Zbigniew Nęcki, wybitny polski psycholog społeczny, mediator i ekspert w dziedzinie negocjacji, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie udziału w wykładzie prosimy kierować do sekretariatu Tarnowskiej Szkoły Wyższej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Pierwszeństwo udziału mają studenci kierunku Psychologia Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Serdecznie zapraszamy.

Strefa studenta